Bánh May Mắn

• Địa chỉ: số 6 Đường 51, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Tp.HCM

• Số điện thoại: 0946 344 582

• Email: dathang@banhmayman.com

• Website: http://www.hopquacuoi.com

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://BanhMayMan.cuoihoivietnam.com

• Facebook: http://www.facebook.com/HopQuaCuoi2016